Skip to content

Сайт закрито
Хата arrow Різне arrow Програми arrow Мультимедійний курс "Природознавство, 3-4 клас" (2007)
Мультимедійний курс "Природознавство, 3-4 клас" (2007)
ПриродознавствоФормат: образ *.iso + обкладинки
Системні вимоги: P-I 166 MHz, 32 RAM, 500 Mb HDD
Сумарний розмір: 968 Мб.

Комплекс розроблено згідно з чинними навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Мета педагогічного програмного засобу полягає в посиленні позитивної мотивації до навчання історії, активізації пізнавального інтересу учнів до вивчення природознавства, розвитку їх умінь самостійно здобувати знання, формуванні інформаційної компетентності особистості, що передбачає оволодіння уміннями здобувати, критично осмислювати та використовувати різноманітну інформацію. Зміст і структура педагогічного програмного засобу зорієнтовані на розширення можливостей виконання практичної частини навчальної програми з природознавства.

У педагогічний програмний засіб переважно включено теоретичну частину програми. Структура ППЗ складається з теоретичний матеріалу, практичних робіт і демонстраційних матеріалів до уроку. Структурна частина ППЗ містить свою побудову, що складається з рубрик: «Теоретичні відомості», «Перевірте свої знання», «Висновки». В рубриці «Теоретичні відомості» міститься теоретичний матеріал, що стосується конкретної теми, параграфу; в рубриці «Перевірте свої знання» пропонується учневі перевірити знання, які необхідні для виконання роботи; в рубриці «Висновки» учень після виконаної роботи робить висновки.

Структурна частина ППЗ «Демонстрації до уроку» включають наочність до уроку, що закладена в навчальній програмі. Наявність простого у використанні редактора дає змогу вчителеві на уроці організовувати лабораторну і практичну роботу, демонструвати різні об’єкти залежно від мети і завдань уроку.

Як видання на електронному носії комплекс містить такі компоненти:
  • текстовий виклад змісту матеріалу, а також запитання і вправи для повторення, завдання для самопідготовки, висновки до тем, іменний і предметний покажчики;
  • реалістичний візуальний ряд (портрети вчених, фотографії натуральних об’єктів);
  • синтезований візуальний ряд (тривимірні статичні й динамічні моделі тощо);
    символьні об’єкти і графіку;
  • звукоряд ( звукозаписи пояснювальних текстів).
Програмний засіб дає змогу організувати самостійну роботу учнів як у класі, так і вдома, здійснювати контроль і самоконтроль за допомогою розгалуженої системи навчальних завдань у традиційній і тестовій формах.

 
ХмараПара
Останні повідомлення на arrow ФОРУМІ
 
Зв'язок Адміністрація Форум Галерея Лінки Пошук Мапа сайту Top